Se sändningen från Premiärhalvan, lördag 20 april 10.30

Se målgången live här!

Direkt från Stockholms stadion sänder vi målgången med en fast kamera.
<object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="460" height="396"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=2698380" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="396" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed><param name="movie" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=2698380"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param></object>

Mer om ASICS Stockholm Marathon