Maratonlöparna blir yngre igen

På lördag är det åter stor löparfest i Stockholm. 14000 löparentusiaster är tunga fakta. Svensk maratonlöpning lever och frodas.

Färska siffror från Fysiologen III, karolinska Institutet, talar sitt tydliga språk. Maratonlöpning är en sport i tiden till glädje för arrangörerna av Stockholm Marathon.
- Medelåldern för debutanterna år 2000 var 32 år. Ca 45 procent av alla debutanter var under 30 år, 79 procent under 40 år. Jag tolkar det som om att den största rekryteringen sker hos unga människor, säger Örjan Ekblom som är en av de ansvariga för undersökningen.
Följande siffror speglar utvecklingen väl:
Antalet kvinnor i loppet ökar kraftigt. 2000 sprang nästan dubbelt så många kvinnor under 30 år jämfört med 1982. Ser man till kvinnor under 40 är siffrorna 461 och 1267 för år 1982 resp år 2000.
Snittåldern för de anmälda löparna till 2001 års lopp är för kvinnor 38,2 år och för män 39,6 år.
Den genomsnittliga ålderskurvan är på väg neråt igen. Från att ha legat omkring 35 år i mitten av 80-talet ökade den tidigare men har vänt nedåt och är nu 39 år.
- Det är en ny maratonvåg på gång bland kvinnor under 30 år. Det har varit en tydlig trend i USA och nu ser vi den även här. Förra året var till exempel ca 23 procent av de kvinnliga löparna under 30 år.
Närmare var fjärde kvinnliga löpare är alltså under 30.
- Det har blivit inne igen. Se på Vasaloppet och Vätternrundan till exempel. Det är häftiga konditionsprov som tycks gälla idag, säger Thomas Enström vid Stockholm Marathons kansli.
Den undersökning som Fysiologen III, Karolinska Institutet gjorde tillsammans med Stockholm Marathon och hälsoföretaget Docco vid Stockholm marathon 2000 är ännu inte summerad.
Men Örjan Ekblom kan ändå presentera vissa slutsatser.

  • Marathonlöpare uppvisar i preliminära analyser avsevärt lägre sjukfrånvaro, jämfört med övriga befolkningen.
  • Utmaningen är den viktigaste anledningen till deltagande, följt av att loppet är en "morot" för träningen under resten av året.
  • Marathonlöparna tränar mer kontinuerligt nu än vad de gjorde 1982.

  • Mer om Stockholm Marathon 2001