Exempel på årscykel

Johan Engholm har för sin egen träning delat upp året i olika perioder med skilda syften. Grunden läggs under uppbyggnadsperioden. Backträningen innehåller mycket löpning i backe. Specialträning innebär intensifierad backträning och banlöpning. Tidsperioderna för de olika etapperna kan ändras på grund av skada eller annan störning i träningen.