Räkna baklänges

Avslutningsvis tänkte jag visa ett exempel på hur en träningsplanering, i väldigt stora drag skulle kunna se ut för mig under ett träningsår. Efter att ha identifierat tävlingsperiodema räknar jag baklänges mot den vecka som jag valt till start för träningsåret. Hur långa de olika etapperna väljs efter tidigare erfarenheter.
Allmäna distans/uppbyggnadsetappen delas upp i ett antal makrocykler. Dessa makrocykler varierar med tiden och i stort går de mot en större andel intensivare träning. Backträningsetappen innehåller ett antal backpass. Denna period utgör en övergång mellan vinterträning och special träning. Backträningen låter kroppen få lite försmak på den mjölksyraträning, som är i vardande. Specialträningen innehaller mer banträning och dessa banpass är mer inriktade på tävlingslöpning än de banpass, som genomförs under vinterträningen. För en svensk säsong följer sedan naturligt två formperioder, åtskilda av en kortare uppbyggnadsperiod under sommarens tävlingsuppehall.
Jag låter sedan tränings/tävlingsåret avslutas med en period av terräng och landsvägstävlingar. Tidsperioderna för de olika etapperna måste ha viss flexibilitet för att kunna stå pall för störningar i form av skador eller sjukdomar.