Den verkliga konsten

Avgörande för hur man Iyckas med sin planering av träningen är hur den följs upp. Att planera är i sig inte svårt. Det svåra ligger i att känna efter hur man klarar av det man planerar och hur man utvecklas utav det. Planeringens utveckling if rån år till år tål att kommenteras.
Många har för sig att träningen varje år skall öka med si många procent och tiderna vara så många sekunder snabbare. Tyvärr är det inte alltid så enkelt. Det finns alltför många exempel på de som har gjort stora framsteg på en lägre eller bibehållen träningsnivå under ett eller flera år.
För unga löpare och med ett långt tidsperspektiv stämmer antagandet att träningsmängden ökar med tiden. Ingenting pekar dock på att det optimalt skall ske med si eller så många procent.
Om en löpare inte klarar av en given träningsdos under ett träningsår, talar väldigt lite för att han skall klara av 10 procent mer följande år. Däremot kanske han med samma träningsomfång följande år skulle göra stora framsteg. Detta tack vare att han kan smälta och ta upp träningen mer fullständigt.