Glöm inte bort vilan

Några råd på vägen för ditt träningsplanerade. Det är lätt att planera in träning men svårare för många att planera in vila och återhämtning. Återhämtning skall planeras in för det första, under träningsåret helst i form av en längre sammanhängande träningsfri period, för det andra i de enskilda makrocyklerna i form av lättare träningsveckor och för det tredje, i mikrocykeln i form av vilodagar.
Försök att lära av tidigare misstag! Genom att analysera sin träning på ett mer eller mindre strukturerat sätt kan man år efter år göra sin träningsplanering bättre.
Många tror att träningsplaneringen blir mer och mer komplicerad ju högre man når; jag är dock av den åsikten att planeringen med åren blir enklare. Man skaffar sig med tiden mer erfarenhet och vet vad som fungerar för en själv. Det personliga träningsmönstret blir mer renodlat.
För att så småningom kunna utvärdera träningsplaneringen är det viktigt att under hela året noga anteckna alla träningspass och alla tävlingar i en träningsdagbok.
Slutligen glöm inte att planeringen av träningen har som mål att förbättra resultaten. Det är en klen tröst att alla moment i träningsplaneringen har genomförts, när resultaten dalar!