Året börjar på hösten

När tävlingarna eller tävlingsperioderna är inprickade överblickas tidsperspektivet; hur många veckor återstår till formtoppen? Hur lång tid är det mellan loppen eller tävlingsperioderna? Årscykeln avpassas efter de veckor, som finns att spela med.
En årscykel börjar naturligt någon gång under senhösten, det vill säga efter en uppfriskande återhämtningsperiod! Med andra ord är det för många löpare nu dags att börja fundera över nästa säsong.
En årscykel kan innehålla flera av följande delar:
• allmän distans/uppbyggnadsetapp,
• backetapp,
• övergångsetapp,
• specialträningsetapp,
• tävlingsperiod 1,
• sommarträningsperiod,
• tävlingsperiod 2,
• terräng/landsvägs- löpningsperiod
• återhämtningsetapp.

Denna årscykel är naturligtvis inte allmängiltig utan representerar ungefär min egen årsplanering. Många avvikelser är möjliga, några exempel: vinterträningen kan brytas med en inomhussäsong för banlöparen eller av en serie lägre prioriterade landsvägslopp för långlöparen, många kör inte någon uttalad backträningsperiod utan lägger in backträning kontinuerligt under året.