Viktigt hitta en rytm

Ett råd är således att lägga ner stor möda på att få ett vettigt träningsinnehåll i mikrocyklerna var för sig. Jag menar inte att man på planeringsstadiet skall bestämma de enskilda träningspassen, utan att man bestämmer vilken typ av träning som skall bedrivas olika dagar i veckan. Hår utgör tidigare erfarenheter ovärderlig hJalp. En bra utformad träningsvecka är kanske det viktigaste i hela träningsplaneringen! Det handlar om att hitta en träningsrytm, som stämmer och vars melodi under året byggs på stämma för stämma till en hel symfoni.
Jag är nu nere på träningsplaneringens lägsta nivå, träningsdagen. Ingen enskild träningsdag skall vara oöverstiglig. En allt för tung träningsdag kan förstöra en i övrigt bra träningsvecka. Ett träningspass som varje vecka känns som något i högsta grad olustigt, kommer inte att leda någonstans.
Här gäller det att inse att det är helheten i träningen som är viktigast och inte bara ett enskilt träningspass. Utforma alla träningsdagars innehåll med omsorg. När träningsdagarna var för sig verkar bra gäller det att sätta ihop dem till en träningsvecka. Dagarna måste följa varandra naturligt; lättare och tyngre träning samt olika former av kvalitet skall vävas ihop. Var för sig vettiga träningsdagar kan tillsammans utgöra en alltför omfattande träningsvecka.