7–10 år – lek och många idrotter

Barn utvecklas väldigt olika i den här åldern och därför kan det skilja sig mycket åt fysiskt. Därför är det upp till barnet att bestämma hur mycket och hur ofta.
Rörelse och lek är viktigt. Det är också bra att prova på flera olika idrotter i unga år – dels för att bli allsidig och utveckla motoriken – och dels för att på sikt kunna hitta ”sin” idrott.

Det kan vara fotboll, friidrott, gymnastik eller annan fysisk aktivitet och gemensam nämnare är lek. Rörelselekar är inte enbart bra för den fysiska hälsan utan utvecklar ett barn på alla plan – den fysiska förmågan såväl som den motoriska- och sociala.

I den här åldern pratar man inte om träning utan det handlar mer om att tillgodose barnets rörelsebehov. Nästan all form av rörelse handlar om att springa på något sätt och all form av fysisk aktivitet är bra oavsett om det handlar om kurragömma på tomten eller i mer organiserad form i till exempel en friidrottsskola.
I till exempel en friidrotts- eller fotbollsskola får barnet prova på olika rörelser tillsammans med andra barn. Dessa inleds med uppvärmning som bland annat innebär att man springer några varv runt idrottsplatsen eller i gymnastiksalen. Det ger en naturlig och tillräcklig konditionsträning i denna ålder.

Aktivitet 1–2 gånger i veckan
För barn i åldern 7–10 år är det lämpligt med någon organiserad aktivitet 1–2 gånger i veckan. Till detta kommer idrotten i skolan och förmodligen också en del spontanidrott. I den här åldern finns det också flera lopp att välja på som kan vara en första introduktion till tävlingsmomentet. Sträckan är oftast mellan en och två kilometer och det är en distans som de allra flesta barn klarar av att springa. Någon egentlig träning är inte nödvändig för att vara med och man behöver inte heller vara med i någon klubb.

Mer om Löpträning för barn