Så utvecklas konditionen

Konditionen förbättras under uppväxten i och med att organen utvecklas, men den kan också påverkas via träning. Ju äldre barnen är och ju mer utvecklade deras hjärta och lungor är, desto större procentuell effekt får de av konditionsträningen.

Konditionsträningen bör, liksom styrketräningen också vara lekfull och lustbetonad. 2 – 3 gånger i veckan à 30 minuter har visat sig vara ett bra initialt upplägg för att öka konditionen hos barn.

Överhuvudtaget så är en allsidig motorisk utveckling det viktigaste samtidigt som träningen hålls lust och lekfull. Att mycket tidigt specialisera sig på en idrott har inga positiva effekter. Det leder inte till bättre prestationer på lång sikt och kan innebära en alltför ensidig fysisk utveckling samtidigt som barnet kan tappa sugen att träna om träningen blir alltför kravfylld och monoton.

Vad gäller de syretransporterande organen så har barn ett mindre hjärta, mindre blodmängd och ett lägre blodtryck än vuxna. De kan alltså pumpa ut mindre blod vid varje hjärtslag. Visserligen har de en högre maximal hjärtfrekvens, men de kommer ändå inte att kunna pumpa runt lika mycket blod som en vuxen per minut vid maximalt arbete. Barn har alltså en lägre hjärtminutvolym än vuxna.
Barn har också en lägre kapacitet att arbeta utan tillgång på syre i muskulaturen, det vill säga: barn har en lägre anaerob ( anaerob =utan syre) kapacitet än vuxna.

Transport och produktionssystemen för restprodukter som bildas vid arbete utan syre är inte fullt utvecklade och man har därför diskuterat om det är någon mening alls i att träna anaerobt i de lägre åldrarna innan puberteten. Troligen kan man få en viss effekt och det är inte skadligt att träna anaerobt men, man skall dock tänka på att den typen av träning kan upplevas som väldigt jobbigt med denna typ av träning och därmed avskräcka från att fortsätta träna.

Mer om Löpträning för barn