Skillnad på barns och vuxnas träning

Alla barn och ungdomar mår bra av fysisk aktivitet och rörelse. Under barn och ungdomsåren lägger man grunden för sin framtida hälsa och framtida motionsvanor, men barn ska inte ses som vuxna i miniatyr och träningsprogram för vuxna ska inte föras över till barn.

Barn är växande individer som ständigt utvecklas, både fysiskt, mentalt och socialt. Man brukar dela in barn och ungdomsåren i olika fysiska utvecklingsfaser. När dessa faser infaller varierar från individ till individ men alla genomgår ungefär samma faser.

Barns fysiska utveckling.

Samtidigt som barnets skelett, muskler, nervsystem och organ utvecklas och växer så ökar också deras fysiska kapaciteter. Före puberteten utvecklas pojkar och flickor på ett liknande sätt, men då hormonerna börjar att sprudla i kroppen så får pojkarna normalt sett en större ökning av längd och muskelmassa samtidigt med mindre kroppsfett än flickor. Vid puberteten har flickor ungefär 25 % kroppsfett medan pojkar har 15 % .
Skillnaden beror på könshormoner och halten av det kvinnliga könshormonet östrogen ökar mångdubbelt under puberteten hos flickor och detta leder till en ökad fetthalt i kroppen. I samband med detta så sker oftast en prestationsförsämring hos flickorna i framförallt konditionskrävande idrotter och många flickor slutar idrotta under den här tiden. Det kan visserligen ha en mängd andra orsaker också, men det kan vara bra att vara medveten om detta om man är verksam inom barn och ungdomsidrott. Flickor kan behöva stöttas vid denna tid och motiveras till att fortsätta med idrott och fysisk aktivitet.

Allsidig träning bra för skelettet
Skelettet är levande material som mognar och byggs upp under barn och ungdomsåren. Membran och brosk formas då till ben. För beningen och mognaden av skelettet pågår till någonstans runt 20 år. För att skelettet skall stimuleras till att bygga sig starkt så behöver det belastas. Detta samtidigt som det är viktigt att man får i sig till räckligt med energi som också har betydelse för uppbyggnad av kroppsvävnader. Det är endast de delar som belastas som stärks och det är en av anledningarna till att det är viktigt med en allsidig belastning och träning.

Träna koordination för livet
Nervsystemet utvecklas som intensivast under barnaåren, men pågår till efter puberteten. Nervsystemet styr våra musklers rörelser och ett fullt utvecklat nervsystem är extra viktigt för optimal balans, smidighet koordination snabbhet och styrkeutveckling.
På grund av att nervsystemet inte är fullt utvecklat så är heller ej full styrkeutveckling, koordination och reaktionsförmåga möjlig förrän efter puberteten. Under åren före puberteten då nervsystemet fortfarande växer finns stora möjligheter att påverka nervsystemets utveckling och lära sig nya motoriska uppgifter. Detta kallas därför den motoriska guldåldern.

Under dessa år är det därför en gyllene period att träna in koordination, balans, reaktions snabbhet och teknik. Det har man stor nytta av senare i livet. Även här är det viktigt med allsidighet och variation för att nervsystemet skall tränas och utvecklas optimalt.

Musklerna växer
Styrkemässigt så ökar barn under den fysiska utvecklingen sin muskelmassa och därmed styrka. Styrketoppen nås vid ungefär 20 års ålder för flickor och 25 års ålder för pojkar.
Barn kan öka sin styrka väsentligt genom att styrketräna, procentuellt sett svarar de oftast bättre på styrketräning än vuxna. Barn brukar dock inte öka inte sin muskelmassa speciellt mycket, förutom den muskelmasseökning som orsakas av den fysiska utvecklingen. Styrkeökningen beror snarare på en ökad nerv – muskelkontroll.

Mer om Löpträning för barn