Styrketräning - men inte på gym

Det är inte farligt för barn att styrketräna, snarare tvärt om. Skaderisken är liten jämfört med andra idrottsaktiviteter. Styrketräning kan förebygga skador och är ett bra sätt att belasta hela skelettet på.

En tillräcklig styrka behövs också för att barn skall kunna lära sig rätt rörelseteknik.
Barn behöver inte lyfta tungt och styrketräningen behöver inte bedrivas i gym.

Två gånger à 20 – 40 minuter i veckan med 8 – 12 övningar och 1-2 set med 12 – 15 repetitioner har visat sig vara ett bra upplägg för barn, till att börja med. Det gäller att behålla träningen lustbetonad och lekfull och man kan med fördel lägga upp styrketräningen med hjälp av lekar och spel som innehåller styrkeövningar.

Vid sjuårsåldern kan man börja träna styrketräning och då främst med den egna kroppen som motstånd. Träningen bör fokusera på de stora muskelgrupperna och inlärning av teknik. Vart efter barnet lär sig övningarna så kan man öka belastningarna och träningsdosen.

Vid tolv års ålder är en bra tid att börja lära sig enklare bas styrketekniker som också innehåller en del spänst och explosiva moment.

Vid puberteten utvecklas sedan kroppen och muskulaturen snabbt och det verkar vara en bra tid att börja träna spänst och explosivitet. Vid denna ålder, runt tolv till femton år, är det också ett gyllene tillfälle att lära in teknik.
Viktigt att komma ihåg vid styrketräning för barn är att varje barn utvecklas i olika takt och att man bör ta hänsyn till varje individs utveckling då man lägger upp träningsprogram för barn. Ovanstående är generella rekommendationer. Precis som för vuxna gäller också uppvärmning och nedvarvning inför och efter varje pass.

Mer om Löpträning för barn