Jan-Erik Österström - Lidingöloppsbasen

Veckan efter Vasaloppet kommer 70000 inbjudningar till Lidingöloppet att distribueras över hela landet. En nyhet för 2005 är att det kommer att bli chip-tidtagning för alla som springer 30 kilometer.
- Det kostar mer men vi anser det nödvändigt, säger Lidingöloppets generalsekreterare Jan-Eric Österström.

Lidingöloppet är en mångfacetterad företeelse med många klasser och distanser. Sedan 1965 har loppet ordnats och i snart tre år har Jan-Erik Österström varit generalsekreterare. Jan-Erik har tagit över det förändringsarbete som Erik Toll inledde. Under de senaste åren har många förändringar gjorts, tävlingsdagar har ändrats, distanser har skiftats och i senaste Lidingöloppet var mycket nytt.

Vilken del känner du dig mest nöjd med?
- Tjejloppet utan tvekan. Det ökade i fjol och jag tror att den trenden kommer att stå sig. Sen är jag också mycket glad åt att vi får med allt fler kvinnor, även över 30 kilometer.

Och vad är du minst nöjd med?
- Vi måste jobba upp antalet lag i Lidingöstafetten. Några hundra till skulle inte vara fel. Veteranklasserna över 50 år tappar också. Det verkar inte komma så många nya underifrån.

Lidingöloppet har flyttas från den första helgen i oktober till den sista i september. Hur har det fungerat?
- Vi flyttade för att minska risken för höstrusk och vi känner mycket tillfreds med ändringen. Vi bytte ju också dag för 30 kilometersloppet, från söndag till lördag för att deltagarna skulle få mer vila före arbetsveckan.

Hur viktig är "En svensk Klassiker"?
- Det är motorn för alla inblandade parter så det är viktigt för alla att Vasaloppet kan genomföras. Försäljningen av Klassiker-diplom stiger stadigt. Vi funderar på att införa en variant där deltagarna nöjer sig med halva distansen. Beslut kommer att tas på Klassiker-årsmötet i april.

Försvarsmakten hade en egen startgrupp förra år. Är det några fler sådana samarbeten på gång?
- Inte för ögonblicket. Samarbetet med Försvarsmakten kommer att fortsätta även 2005.

Går det att utveckla stavgångsdelen?
- Vi är inte nöjda med deltagarantalet (200) förra året. Förhoppningsvis kan vi komma upp i 500 även om det är svårt. De som håller på med stavgång verkar inte vara så tävlingsinriktade så vi måste locka med annat.

Till sist, hur tror du Lidingöloppet ser ut om fem år?
- Jag tror inte att vi kommer att fler lopp. Jag tror att 15 kilometersklassen kommer att öka rejält och att vi totalt kommer att öka lite grann.

Mer om Intervjuer 2003-2006