Följderna av pandemin: "Den svenska modellen för motionsidrott riskerar att gå förlorad"

ASICS Premiärmilen är ett av alla motionslopp som tvingats ställa in.

Samma dag. Två olika budskap. Senast i morse (fredag 29 maj) på regeringens pressträff sa idrottsministern Amanda Lind att hon är glad över att det från regeringshåll har gjorts åtgärder som har ”kunnat säkra hela idrottens fortlevnad under dessa omständigheter” och att idrottsverksamhet på alla nivåer ska klara sig igenom coronakrisen. Samtidigt har det idag publicerats en debattartikel på Aftonbladet där ordförandena i sex olika idrottsförbund, däribland friidrottsförbundet, har skrivit under på att regeringens stödpaket på 500 miljoner kronor till idrotten inte på långa vägar kommer räcka till idrottsrörelsens överlevnad om arrangörer av motionslopp samtidigt tvingas gå på Konsumentverkets linje och hålla konsumenter skadelösa genom att betala tillbaka startavgifter när motionslopp ställs in på grund av regeringens förbud mot sammankomster.

Friidrottsförbunders ordförande Johan Soråkers är en av de som skrivit under debattartikeln och han anser att skälen till att anmälningsavgifter inte kan betalas tillbaka inte bara är skäliga utan en nödvändighet för att idrottsrörelsen på alla nivåer ska klara sig igenom denna kris. 

 – Föreningar och distrikt har motionsloppen som viktig finansiär. Och utan motionsloppens bidrag så är coronakrisen ett direkt hot mot idrotten, säger Johan Storåkers.

Enligt Johan är det viktigt att regeringen agerar och att Konsumentverket ändrar sin inställning gällande att konsumenter ska hållas skadelösa trots att arrangörerna i sina allmänna villkor tydligt angivit att återbetalning inte sker eller bara sker till viss del, i händelse av force majeure. Skulle arrangörerna tvingas betala tillbaka startavgifterna så befinner vi oss enligt Johan i ett mycket kritiskt läge där hela den svenska modellen för motionsidrott riskerar att gå förlorad.

 – Då finns det en risk att vi i framtiden enbart ser kommersiella aktörer som arrangerar stora motionslopp och då blir frågan om återbetalning av startavgifter inte bara en ekonomisk fråga utan även en ideologisk fråga. Vill vi behålla den svenska modellen för motionsidrott och ett starkt idrotts-Sverige så är det en ödesfråga, menar Johan.

Att idrottsministern Amanda Lind hävdar att idrottens fortlevnad är säkrad i och med de insatser som regeringen gör är inte något som Johan Storåkers håller med om.

 – 500 miljoner är något positivt, men det räcker inte på långa vägar. Vissa idrotter påverkas också mer än andra. Idrotter som arrangerar evenemang med många deltagare som exempelvis friidrotten blir hårdare drabbade av förbudet mot sammankomster. Dessutom var detta paket tänkt att kompensera inställda evenemang fram till den 30 juni. Denna kris kommer påverka oss lång tid framöver varför det finns starka skäl till ytterligare ett stödpaket för att rädda den svenska idrottsrörelsen.

Så dilemmat kvarstår. Å ena sidan hävdar idrottsministern att idrottsverksamhet på alla nivåer ska klara sig igenom coronakrisen å andra sidan hävdar Konsumentverket att konsumenter ska hållas skadelösa. En ekvation som enligt Johan Storåkers och ordförandena i de fem andra förbund som skrivit under debattartikeln inte går ihop.

 

Text: Lisa Beskow

Mer om Tävling